Nyhetsarkivet

Månadsbrev november 2019 Brf Risten

28 november, 2019

Inför vintern

Vi vill påminna om att ni som inte cyklar på vintern tar in era cyklar till förvaring i källarutrymmen för att underlätta för plogning och snöförvaring. 

Utemiljön

Vi har fått en offert med förslag på ljus-installationer på gården. Tyvärr kom dels offerten in väldigt sent och vi har även andra ekonomiska åtaganden som vi behöver ta hänsyn till. Vi tar med detta till budgetmötet den 12 december.

Relining

Arbetet med relining fortsätter som planerat. Aktuell information finns i trappuppgångar och på Boappa. Arbetena i källarna är något försenade, och Swoosh har kommit överens med styrelsen om en något förändrad tidsplan då vår högsta prioritet är att lägenheterna ska beröras så lite som möjligt. 

På Storgatan 13 kommer arbetet i källaren att dra ut på tiden då samlingsröret är i väldigt dåligt skick och behöver bilas fram. 

I samband med reliningen så har golvet på ÖP 28 fått ytterligare skador som måste repareras. Styrelsen undersöker möjligheten att reparera samtliga tvättstugegolv i föreningen eftersom de alla är i varierande dåligt skick. Vi återkommer kring detta.

Gästrummet

Vårt gästrum är fortsatt uppskattat, men vi har fått klagomål på att städningen inte sköts. Regeln för gästrummet är tydlig : Städning av lokalen ska ske enligt sunt förnuft så att nästa gäst känner sig välkommen. Vid bristfällig städning debiteras hyrestagaren en dygnshyra i avgift. Frågor runt detta tas med styrelsen.

Ekonomi

Ekonomin är i balans, vi är dock på minus 132 kkr beroende på en del oförutsedda utgifter. Positivt är dock att vi ligger 220 kkr bättre än budget när det gäller värmekostnader vilket troligen beror på det slutförda fönsterbytet.

Husvärd

Eftersom den tidigare husvärden på Hedlundavägen 2 har flyttat så söker vi en ny husvärd. Kontakta styrelsen om du känner någon som kan ta på sig detta hedersuppdrag!

Styrelsemöten: 12/12

För Styrelsen, Mats Gustafsson v ordf Brf Risten

Frågor om fönsterbytet

2 november, 2018

Vi har nu kommit ungefär halvvägs i bytet. Som ni sett är det förseningar jämfört med de första planerna, men man lovar att det ändå ska vara klart första veckan i december frånsett en del utomhusarbeten.

Det är därför viktigt för styrelsen att ta del av era erfarenheter där byten redan skett.

Jag vill därför att ni skickar ett mail om vad som:

1. fungerat bra

2. vad som fungerat mindre bra

3.  vad som gått fel

4. Om det inte fungerat som ni tänkt er har ni då fått hjälp och rättning

Tack för hjälpen!

Skicka svar så snart ni kan till:

leif.persson@risten.se

Månadsbrev mars 2016

30 mars, 2016

Invigning

Nu närmar sig invigningen av vår föreningslokal. Kvällen kombineras med aktuell information/diskussion tisdag den 5 april kl. 19.00. Boka den kvällen. Vi i styrelsen vill gärna höra vad ni tycker. I dagarna kommer möbler och textilier samt köksutrustning att köpas in. Välkomna!

Hemsida

Föreningens hemsida är har nu blivit mer aktuell med bland annat ett uppfräschat välkomstbrev, som både finns där och kommer att delas ut till nya medlemmar i föreningen (av husvärden). Vi också lagt in ett antal nya bokningsfunktioner.

Fasadreparation

Fasadarbeten påbörjas direkt efter påsk. Hedlundavägen 2 inleder.

Stammar

Filmning har nu skett av stammarna i källaren på Storgatan 11

samt ÖP 30. På ett ställe fanns ett rörbrott som fick åtgärdas akut. I övrigt ses rostangrepp och en del sprickor. Filmningen samt bedömningen som Projektledargruppen har gjort innebär att avloppen har hög prioritet. Styrelsen kommer att träffa Riksbyggen för diskussion om projektledarskap, vilket bland annat innebär upphandling av entreprenör. Troligen påbörjas arbetet till hösten och delas upp över flera år. Allt pekar som tidigare sagts på någon typ av reliningsmetod, som innebär att vi slipper fysiska ingrepp i våra lägenheter.

Hyresfrågor

Den generella höjningen med utgångspunkt från Bostaden blev i år 0,66%. Vår överenskommelse med hyresgästföreningen innebär en något större höjning på grund av förnyad bastu, gästrum samt föreningslokal, dit våra hyresgäster givetvis också har tillträde.

Utegruppen

Gruppen har förutom planeringen av utemiljön också uppdraget att inreda föreningslokalen.  Riksbyggen har hjälpt oss att ta fram ett förslag på vår uteanläggning. Det finns fina ritningar för hur det kan komma att se ut. Nästa steg är att ni alla inbjuds att ha synpunkter. Därefter görs en grov kostnadskalkyl varpå prioriteringsarbetet kan ske. Ritningarna kommer att finnas uppsatta vid invigningen.

Ekonomi

Vi har nu ett årsbokslut inför föreningsstämman. Efter en extra avsättning till underhållsfonden får vi ett litet plus. Driftskostnader för året (255 kr/m2) blev något lägre än för 2013 och 2014.  Våra lån i förhållande till värdet av våra fastigheter ligger på 44,5% , 33,7 mkr mot tillgångar på 75,7 mkr, vilket är en bra siffra i jämförelse med många andra föreningar.

Överlåtelser

Per och Ulrika Stenlund Storg. 13 A har sålt till Markus Lindholm. Staffan och Kristina Jonsson ÖP 26 har sålt till Mattias Eriksson och Jessica Åström. Vi hälsar våra nya medlemmar varmt välkomna i föreningen.

Systuga

Systugan håller öppet för sista gången i vår söndag den 24/4 kl. 18.00 på ÖP 26.

Kommande möten

5/4                Invigning av föreningslokalen samt dialog omkring planering

12/4              Styrelsemöte

10/5              Styrelsemöte

26/5              Årstämma (Styrelsemöte före och efter)

För Styrelsen 20 mars 2016

Leif Persson Ordförande

Föreningslokalens kök. Nästan klart!

Kök Föreningslokalen 2016

Sorteringstips i jul-tider

23 december, 2015

* Brännbart hushållsavfall:

glitter, snören, dekorationslav, julkort, julgransfot av plast, julgranskulor

* Pappersförpackningar:

julklappspapper, kartonger och förpackningar av papper

Plastförpackningar

Värmeljushållare av plast, gladpack, förpackningar av mjuk och hård plast

Metallförpackningar

värmeljushållare där vekeshållaren petas loss, konservburkar, kapsyler, marschaller

Miljöstationen

julgran, enris, julgransbelysning, julkort med batterier, julgransfot av metall