Månadsbrev juni 2019 Brf Risten

13 juni, 2019 av Mats Gustafsson

Årsstämman
Stämman avlöpte planenligt i ordföranden Anna-Lisa Olsson vana händer.
De styrelsemedlemmar vars mandattid gick ut omvaldes.
I det konstituerande mötet efter stämman fick styrelsen följande utseende:
Styrelseordförande Leif Persson
Vice ordförande Mats Gustafsson
Kassör Ann-Kristin Eckre
Fastighetsansvarig Pelle Färnström
Sekreterare Roger Hansson
Suppleanter: Tarja Vintersel, Dennis M och Jimmie Husing

Städdagen
Sol och värme bidrog till att 30-talet medlemmar krattade, rensade, bar och snyggade till på området. Som vanligt serverades hamburgare och korv samt kaffe och kakor. Styrelsen vill tacka alla som bidrog till att det blev en effektiv och bra dag.

Fönsterbytet
Styrelsen tillsammans med Åke Abrahamsson har haft ett nytt möte med FSNs ledning. Vi pekade på alla de fel och den inkompetens vi upplevt under processen. Vi fick som tidigare medhåll för de klagomål vi hade. Alldeles nyligen upptäcktes dessutom att man i gavellägenheterna på Storgatan 15 fått vanliga och inte specialfönster inmonterade. FSN upprättar nu en plan för att byta till korrekta fönster. Det kan inte ske förrän efter semestrarna, alltså i augusti/september.
I vårt senaste utskick på Boappa frågade vi också om kvarstående problem efter fönsterbytet.
Vi fick in flera påpekanden, som vidarebefordrats till FSN.
I fråga om ersättning/vite för alla problem lades frågan på is tills vidare.
Vi har i dagarna fått ersättning från kommunen för ljudisoleringen på nära 400 000 kr.

Ventilationskontroll
Den obligatoriska ventilationskontrollen inleddes i dag. Energiretur mäter och åtgärdar på en gång om mindre insatser behövs. Normala värden på Hedlundavägen 2 med undantag för ettorna, där luftintaget bör ökas.
Även frågan om kondens som ibland fryser till is på tilluftsdonen under fönstren diskuterades.
Att det kan bli is på metall där iskall torr luft möter varm fuktig luft är helt normalt.
Anledningen till att det inte blir så vid alla fönster kan ha att göra med hur det är isolerat vid ventilen. Vi kommer att gå vidare med undersökning och analys då kylan kommer.

Ekonomi
Ekonomin är i balans med resultatet för maj 657 000 bättre än budget. Återstår slutbetalning till FSN och en del annat för fönsterbytet, men även sedan det är genomfört är ekonomin i god balans.

Utemiljön
En del planteringar är redan genomförda. Nya möbler är inköpta. En reviderad plan för fortsättning av arbetet med riktning mellan Storgatan 11 och 13 finns. I planen finns bland annat cykelparkering mellan de husen. Kostnadskalkyl kommer inom kort, varefter beslut kan fattas.
Det finns också intresse för att innan hösten genomföra målning och inoljning på lekplatsen och av staket. Anmälan till Pelle Färnström.
Styrelsen vill också tacka utegruppen för det arbete de genomfört och fortsätter med.

Påminnelse
Kom ihåg att biltrafik på området endast är tillåten om man har tyngre transporter eller om någon har svårigheter att förflytta sig till fots. Kom dessutom ihåg att köra med lägsta möjliga hastighet eftersom hinder, ofta i form av utspringande barn, kan dyka upp med sekundvarsel.
Överträdelser kommer att beivras.

Styrelsemöten
Tisdag den 25 juni kl. 18.30
Tisdag den 20 augusti kl. 18.30

För BRF Risten
Leif Persson Ordförande