Månadsbrev augusti 2019 Brf Risten

28 augusti, 2019 av Mats Gustafsson

Fönsterbytet

Vecka 38 inleds äntligen sista ”etappen” av vårt ett år långa projekt genom att felaktiga fönster och balkongdörrar åtgärdas. Vi vill att ni som är berörda kontrollerar att korrekta fönster är insatta. Information finns i Boappa. 

Relining

Styrelsen har beslutat att anta Swosh som entreprenör. Start beräknas ske under september månad. Ytterligare info inom kort.

Utemiljön

Inom kort börjar skärmskydden för cyklar vid sophuset och mellan Storgatan 11 och 13 att byggas. Förnyelsen av området från det som färdigställdes förra året ner förbi lekplatsen och asfaltytan mot storgatanhusen påbörjas också.  Uppgradering av utebelysning är nu ute på anbudsförfrågan,

Ekonomi

Inget speciellt har hänt. Vi ligger 864 000 kr plus mot budget och har fortfarande 7 mkr på vårt konto. 

Ägarbyten

Hans Åströms dödsbo har sålt lägenheten på Storgatan 13 B till David Forsman med tillträde 30/8.

Johan Rautio på Storgatan 13B har sålt till Magdalen Sjöberg med tillträde 25/10.

Erika Jansson och Johan Jax på Storgatan 11A har sålt till Edvin Sten och Alexandra Otterdahl med tillträde 1/11.

Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna i föreningen.

Styrelsemöten

19 september och 17 oktober

För styrelsen

Leif Persson Ordf Brf Risten