Månadsbrev september 2019 Brf Risten

29 september, 2019 av Mats Gustafsson

Fönsterbyten
Förhoppningsvis ser vi nu ett avslut på våra fönsterbyten. De fönster som var felaktiga på Storgatan 15 är nu ersatta. En del målningsarbeten är också genomförda. Nu återstår ”bara” ekonomidiskussionen med FSN.

Relining
Swoosh har nu kommit igång med arbetet. Huvudstammarna och lägenheterna på Hedlundavägen har nu ny beläggning på insidan. Badrummen och toaletterna har varit avstängda i fyra dagar och används nu igen. På Storgatan 11 pågår arbetet med källarstammarna. Där är avloppen omkopplade till rör upphängda i kulverten, vilket gör att toaletterna kan användas som vanligt.

Inglasning av balkonger
Det är nu klart att vi kan söka ett gemensamt bygglov för alla balkonginglasningar som är aktuella. Exakt kostnad för inglasningen är inte klar men blir omkring 30 000 kr.

Cykelförvaring
Vid sophuset samt mellan Storgatan 11 och 13 har föreningen färdigställt skyddad plats med tak för cyklar.

Fönsterfilter
I bruksanvisningen för filtren rekommenderas att man byter vartannat år. Filtren kan rengöras genom dammsugning. Föreningen kommer att köpa in filter som sedan delas ut av husvärdarna. Inköp sker under första kvartalet 2020. Instruktioner finns på Boappa under dokument.

Ekonomi
Ekonomin är i balans. Vi ligger 1,4 mkr bättre än budget, men uppgörelsen med Fönsterspecialisten är inte klar och vi har inte börjat betala för reliningen.

Motorvärmare
Vid kontroll har det visat sig att mer än hälften av personskyddsäkringarna i motorvärmaruttagen är ur funktion. De kommer att bytas i närtid.

Styrelsemöten
17 oktober och 19 november

För styrelsen
Leif Persson Ordf. Brf. Risten