Månadsbrev oktober 2019 Brf Risten

22 oktober, 2019 av Mats Gustafsson

Inför vintern

Vi kan konstatera att de två ”cykelhusen” tillsammans med nya rabatter och gräsmattor i mittområdet i hög grad förbättrat vår utemiljö. Innan vi nästa år fortsätter med förbättringsarbetet kommer vi att ge möjlighet för alla att komma med konkreta synpunkter.

Vi vill också påminna om att ni som inte cyklar på vintern tar in era cyklar till förvaring i källarutrymmena för att underlätta för plogning och snöförvaring. Beträffande snöhögarna som uppstår har några undrat varför inte snön körs bort. Anledningen är att kostnaden för snötransport är mycket hög. 

Relining

Arbetet med relining fortsätter som planerat. Aktuell information finns i trappuppgångar och på Boappa. Swoosh hälsar att de mött nöjda och förstående boende. Förutom de toaletter och duschar som informerats om kommer vår bastu på Storgatan 15 att vara öppen för toabesök och dusch då den inte är bokad. Lås dörren inifrån. Bokning av bastun kan ske som vanligt. 

Fönster

Slutbesiktning har nu genomförts och godkänts. Fortfarande kan nog en del fel dyka upp men hanteringen får då ske via styrelsen. Vi vet redan nu att en del upplever drag från ventilerna. Då bör man kolla att elementet är varmt, eftersom uteluften ska passera bakom elementet innan den kommer ut i rummet. Vi kommer senare att återkomma omkring ventilation och upplevt drag.

Vid slutförhandlingen med FSN reducerade man sista fakturan med 61 000 kr, vilket kan tyckas lite, men vi kom inte längre. Alternativet hade varit att föra frågan till domstol, vilket vi bedömde skulle ha varit alltför riskfyllt.

Gästrummet

Vårt gästrum verkar uppskattas men det har inte varit tydligt att uthyrningstiden är max en vecka. Vid frågor kontaktar ni styrelsen.

Halka

Vi har noterat att det ansamlas vatten och fukt speciellt utanför Storgatan 11. Det beror sannolikt på ojämnheter i asfalten samt att det inte lutar ordentligt mot brunnen. Vår vaktmästare är uppmärksam på problemet och kommer att se till att det grusas ordentligt. Dessutom ställer vi ut en extra sandlåda så att ni som bor där själva lättare ska kunna grusa vid behov. Till våren undersöker vi vad som kan göras i grunden för att undvika problemet.

Ekonomi: Ekonomin är i balans och i förhållande till budget just nu +800 000 kr.

Styrelsemöten: 14/11 samt 12/12

För Styrelsen, Leif Persson Ordf Brf Risten