Månadsbrev november 2019 Brf Risten

28 november, 2019 av Mats Gustafsson

Inför vintern

Vi vill påminna om att ni som inte cyklar på vintern tar in era cyklar till förvaring i källarutrymmen för att underlätta för plogning och snöförvaring. 

Utemiljön

Vi har fått en offert med förslag på ljus-installationer på gården. Tyvärr kom dels offerten in väldigt sent och vi har även andra ekonomiska åtaganden som vi behöver ta hänsyn till. Vi tar med detta till budgetmötet den 12 december.

Relining

Arbetet med relining fortsätter som planerat. Aktuell information finns i trappuppgångar och på Boappa. Arbetena i källarna är något försenade, och Swoosh har kommit överens med styrelsen om en något förändrad tidsplan då vår högsta prioritet är att lägenheterna ska beröras så lite som möjligt. 

På Storgatan 13 kommer arbetet i källaren att dra ut på tiden då samlingsröret är i väldigt dåligt skick och behöver bilas fram. 

I samband med reliningen så har golvet på ÖP 28 fått ytterligare skador som måste repareras. Styrelsen undersöker möjligheten att reparera samtliga tvättstugegolv i föreningen eftersom de alla är i varierande dåligt skick. Vi återkommer kring detta.

Gästrummet

Vårt gästrum är fortsatt uppskattat, men vi har fått klagomål på att städningen inte sköts. Regeln för gästrummet är tydlig : Städning av lokalen ska ske enligt sunt förnuft så att nästa gäst känner sig välkommen. Vid bristfällig städning debiteras hyrestagaren en dygnshyra i avgift. Frågor runt detta tas med styrelsen.

Ekonomi

Ekonomin är i balans, vi är dock på minus 132 kkr beroende på en del oförutsedda utgifter. Positivt är dock att vi ligger 220 kkr bättre än budget när det gäller värmekostnader vilket troligen beror på det slutförda fönsterbytet.

Husvärd

Eftersom den tidigare husvärden på Hedlundavägen 2 har flyttat så söker vi en ny husvärd. Kontakta styrelsen om du känner någon som kan ta på sig detta hedersuppdrag!

Styrelsemöten: 12/12

För Styrelsen, Mats Gustafsson v ordf Brf Risten