Månadsbrev december 2019 Brf Risten

17 december, 2019 av Mats Gustafsson

Relining
Arbetet har flutit på bra och gått enligt plan frånsett sönderrostad ledning i källaren på Storgatan 13. Det har orsakad försening och ökade kostnader. Samtidigt har vi haft tur att det upptäckts innan någon skada hunnit ske under husen.

Gästrum
Vid en del tillfällen har rummet varit bristfälligt städat och styrelsen vill därför påminna om att ansvarig för städningen är den medlem som hyr rummet. Om städningen är bristfällig måste ny städning göras och godkännas. Dessutom debiteras ett dygns extra hyra på 200 kr.
För att underlätta har styrelsen beställt storstädning av gästrum och bastu fyra gånger per år från ett städföretag.

Anmälan om renovering
Vi vill påminna om att ni som planerar renovering av lägenheten meddelar det till styrelsen innan arbetet påbörjas. Anledningen är bland annat att andra arbeten kan pågå samtidigt i huset och därför behöver samordnas. Det kan också röra sig om ingrepp i bärande väggar eller asbestsanering.

Störande ljud
Vi har fått påpekande om att tvätt och tork i lägenheterna ibland körs tidigt på morgonen och sent på kvällen och vill då påminna om att störande ljud ska undvikas mellan kl. 22 och 07.

Bilkörning
Det är dags att påminna om bilkörning inne på området. Som ni vet är det undantag för bilar från Swoosh så länge de har uppdrag hos oss. Men även vi andra ska ha skäl för att köra in till exempel för av- och pålastning eller rörelsesvårigheter. Då ni kör är det dessutom viktigt att ni kör sakta och med försiktighet. Barn kan dyka upp från en ingång när som helst!

Ekonomi
Vi ligger för närvarande minus en dryg miljon kr mot budget beroende på svårigheter att planera utbetalningar för fönsterbytet och reliningen. Dessutom var vi medvetna om osäkerheten men har hela tiden haft vårt ”sparkapital” på c:a 7 mkr som säkerhet.

I vår budget för 2020 beräknar vi drygt 2 mkr för underhåll, vilket ju är lägre än 2019 och 2018, men högre är ”normalåren” då vi inte genomfört några stora projekt. Vi föreslår ingen avgiftshöjning för 2020 och inte heller utökad avbetalning av lån. Vi har precis omsatt ett av våra lån på 10 mkr mot en ränta på 0,91%.

Demokratiseringsprojekt
Även om vår ekonomi är i god balans och våra lån på en relativt låg nivå kommer vi att behöva arbeta med prioriteringar framöver eftersom vi ser ett antal områden som kräver underhåll och uppgradering.
Exempel på områden som förts fram i behov av förbättringar är:
-Trappuppgångar
-Golv i tvättstugor och samlingslokal
-Lägenhetsdörrar
-Elsystemet
-Fortsättning med utemiljön inklusive cykelförvaring
Styrelsen önskar att vi kan bilda en eller två grupper som under våren, fram till årsstämman, diskuterar igenom de önskemål/behov som finns. Efter genomgång med utgångspunkt från behov och ungefärliga kostnader läggs förslagen i tre eller fyra prioriteringsgrupper. Styrelsen kommer att definiera ramarna för grupperna. Vi önskar därför att de som är intresserade av att delta i projektet hör av sig till leif.persson@risten.se

Kommande styrelsemöten
23 januari och 20 februari

Styrelsen vill tacka er alla för det ni bidragit med under året samt önska GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
För styrelsen
Leif Persson Ordförande Brf. Risten