Månadsbrev januari 2020 Brf Risten

2 februari, 2020 av Mats Gustafsson

Relining

Slutbesiktning är genomförd. Det finns en del mindre anmärkningar som ska åtgärdas med kontroll om en månad. Hittills har det kostat drygt 4 mkr, vilket är mer än anbudet (2,8 mkr +moms), men förklaras till största delen av tilläggsarbeten. Styrelsens bedömning är att arbetet gått bra.

Fönsterbytet

Frågor om fönsterbytet är fortfarande aktuella. Totalt har det kostat oss 4,7 mkr (moms?). Flera har rapporterat om drag från framför allt balkongdörrar. När det börjar bli stadigt kring -10 grader och det då drar tydligt planerar vi att genomföra värmefotografering för att kontrollera isoleringen. Om ni upplever tydligt drag, meddela Jimmie Husing.  jimmie.husing@naidenbygg.se

Ekonomi

För 2019 verkar det bli cirka -2,5 mkr mot budget beroende på att vi inte i budgeten lade in hela kostnaden för fönsterbytet utan tar de pengarna från våra sparade medel, där det fortfarande återstår 4,7 mkr.

Prioriteringsgrupp

Nu börjar det bli dags att sätta igång arbetet med prioriteringar i en eller flera grupper som nämndes i föregående månadsbrev.

Exempel på områden som förts fram i behov av förbättringar är:

-Trappuppgångar

-Golv i tvättstugor och samlingslokal

-Lägenhetsdörrar

-Elsystemet

-Fortsättning med utemiljön inklusive cykelförvaring

-Planering för elbilar

Vi önskar därför att de som är intresserade av att delta i projektet hör av sig till leif.persson@risten.se

Balkonginglasning

Bygglovet är helt klart om cirka 4v. Glasmästeriet står i startgroparna. Slutligt pris är inte helt klart. Det går fortfarande bra att anmäla om ni vill glasa in.

Lite statistik

Under 2019 var bastun bokad vid 88 tillfällen, gästrummet 98 övernattningar och föreningslokalen 38 gånger.

I soprummet har vi källsorterat glas 2,4 ton, kartong 3 ton, Tidningar 2,6 ton, plast 2,2 ton, batterier och lampor 96 kg och metall 95 kg. För närvarande har vi inte tillgång till vikten för matavfall och det övriga, som vi kastar i de stora gröna behållarna.

Motioner

Motioner till årsstämman, som vi planerar till andra halvan av maj, ska vara inlämnade till styrelsen senast den 20 mars.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder 20 februari och 26 mars. 

För Brf Risten

Leif Persson Ordf