Månadsbrev februari 2020 Brf Risten

23 februari, 2020 av Mats Gustafsson

Ekonomi

Ekonomin är som vanligt under kontroll. För närvarande har vi 4,6 mkr tillgängliga för investeringar och underhåll.

Relining

Nu har besiktning och efterbesiktning utförts. Några detaljer återstår, men arbetet är godkänt och vi i styrelsen känner oss nöjda med de kontakter vi haft och det arbete som Swoosh utfört.

Fönsterbytet

Här är allt däremot inte klart. Tio lägenheter har anmält att det drar kraftigt i något rum. Där kommer värmefotografering att ske vid lämplig väderlek, d.v.s. då det är tillräckligt kallt.

Inglasning

Inglasning av balkonger kommer att påbörjas inom kort. Kostnaden för bygglov är för varje lägenhet där man glasar in 1000 kronor. Närmare information kommer i samband med byggstart.

Ventilationsfilter

Alla har fått ventilationsfilter i sin brevlåda. Kontrollera att antal och storlek stämmer med era ventiler. Om det inte stämmer anmäl det till pelle.farnstrom@risten.se

Boka.se

Avtalet med Boka har ändrats genom att man nu aviserar en avgift på 5000 kr per år. Styrelsen har beslutat att vi övergår till att boka lokaler via Boappa. Detaljerad information kommer då bytet genomförs den 1/3.

Parkering

Under hösten och fram till nu har ni troligen noterat att Securitas inte vaktat över parkeringarna. Orsaken har varit all bygg- och underhållsverksamhet som skett. Nu sätter Securitas igång med kontrollerna igen.

Överblivna cyklar

Returbutiken kommer nu att hämta de cyklar som blev kvar efter städdagen förra våren.

Prioriteringsgrupp

Sex personer har anmält intresse att delta. Information till de som anmält intresse kommer inom kort. Ytterligare intresserade är välkomna.

Kommande styrelsemöte

Ändrat till den 19/3 kl. 18.30

För styrelsen

Leif Persson Ordförande Brf Risten