Månadsbrev mars 2020 Brf Risten

22 mars, 2020 av Mats Gustafsson

Årsstämman 2020
Under rådande omständigheter med Coronavirus har styrelsen beslutat att skjuta upp årsstämman fram tills att infektionsläget är under kontroll.  Normalt ska årsstämman för oss ske innan utgången av juni månad men det blir troligen senare än så. Vi kommer att lägga ut årsredovisningen på hemsidan och Boappa så snart den är klar.

Ekonomi
Jämfört med budget har vi ett litet överskott på cirka 100 000 kr t.o.m. februari med det säger inte så mycket i början av året. Men förutom pengarna som är reserverade i vår årsbudget har vi fortfarande c:a 3 mkr kvar av våra gamla ”besparingar” från lägenhetsförsäljningar. Våra utgifter för fönsterbytet blev 7,35 mkr i vilket ingår 500 000 kr för projektledning till Riksbyggen.  Reliningen har kostat prel. 3,1 mkr + projektledning från PLG c:a 150 000 kr (siffran inte säker)

Utemiljö
Under året avsätter vi 300 000 kr för det fortsatta arbetet för vår utemiljö vilket inkluderar uppgradering av belysningen.

Värmekamera
Vi har tidigare uppmanat de som har problem med drag efter fönsterbytet att kontakta Jimmie Husing för att genomföra undersökning med värmekamera, men det varma vädret gör att vi måste skjuta upp den kontrollen till i höst eller nästa vinter då vi får tydligt kallare väder. 

Inglasning av balkonger
I nuläget är det sju lägenheter som tecknat avtal. Sista dag för rabatterat (35 500 kr) avtal är den 31 mars. Normalkostnaden är 39 500 kr samt alltid 1000 kr för bygglovet.

Byte av stamventiler i källare
Byte har redan skett på Storgatan 15 och kommer i år att fortsätta på Storgatan 11-13. Nästa år sker byte i resterande hus. Totalt kommer det att kosta oss  4-500 000 kr som det ser ut i dagsläget.

Småbarnsgunga
En småbarnsgunga kommer att köpas in och monteras så snart det går.

Energideklaration 
Energiretur har genomfört en ny energideklaration vilket ska göras vart tionde år. Sammanfattande resultat kommer att sättas upp i entrén till alla hus.

Parkeringsbevis
Stundtals behöver vi trycka upp ganska många nya gästparkeringsbevis. För att få bättre ordning har styrelsen beslutat att det kostar 200 kr för ett nytt bevis samt att man obligatoriskt lämnar över bevisen till föreningen när man säljer lägenheten.

Prioriteringsgruppen
Gruppen har haft sitt första möte. Vi var sju som deltog inklusive två från styrelsen. Vi diskuterade bland annat laddstationer för elbilar och målning av trapphus. Solpaneler kom upp och vi efterlyser någon som kanske redan har kunskap och intresse av detta och vill medverka till att utveckla frågan. Minnesanteckningar kommer att läggas ut på hemsidan och på Boappa. Gruppen har sitt nästa möte den 31/3 kl. 18. Det finns utrymme för fler intresserade att delta.

Hyresförhandlingar
Förhandlingarna för våra fem lägenheter med hyresgästföreningen är avslutade.  Det blir en höjning med 1,75% från första april.

Styrelsemöten 
Måndag den 20 april och måndag den 18 maj.

För styrelsen 

Leif Persson Ordförande Brf Risten