Månadsbrev april 2020 Brf. Risten

29 april, 2020 av Mats Gustafsson

Coronatider
Pandemin har medfört förändringar för oss alla, lite mer för oss som är över 70 eller tillhör speciella riskgrupper. Flera i föreningen har erbjudit sig att hjälpa till med inköp och andra ärenden för de som bör hålla sig med få kontakter. Styrelsen har haft sitt första distansmöte, vilket fungerade bra. Några har berättat att de framgångsrikt testat distansmiddag med sina vänner. 

Ekonomi
Föreningens ekonomi är i balans. I den preliminära årsredovisningen kommer vi däremot att ha ett budgettekniskt underskott på 6 mkr eftersom vi långsiktigt inte i budgeten tagit höjd för fönsterbytet och reliningen. Men som vi sagt tidigare innebär det inte att föreningen har dålig ekonomi och därför behöver vi inte höja årsavgiften eller ta nya lån. 

Prioriteringar
Gruppen tittar för närvarande på målning i trappuppgångar, laddstolpar, fortsättning på utemiljön samt dörrar och låssystem. I dagarna har en fråga om gym kommit upp. Där vill styrelsen gärna att någon eller några tar på sig ett uppdrag att närmare undersöka den idén. Hör av er till Pelle Färnström eller Leif Persson.

Cyklar
Det är ganska fullt i ”cykelboden” vid sophuset. En del av cyklarna verkar inte användas. Om du har en cykel som ej används vill vi att du ställer ner den i källarförrådet. Cykelställen som togs in i höstas kommer på plats vilken dag som helst.

Grus
En första sopning har gjorts under senaste veckan. De flesta hade också sopat undan från sina bilplatser. De som inte gjort det har ytterligare en chans innan slutsopning sker. Alltså sopa undan gruset från bilplatsen och samla det på en plats så att sopmaskinen kan komma åt.

Gemensam arbetsdag och eventuell årsstämma.
Vi kan inte genomföra dagen riktigt på samma sätt som tidigare men arbetet behöver göras. Vi serverar i år inget fika och inga hamburgare. Men preliminärt vill vi att ni bokar in söndagen den 7 juni för det arbetet. Vi har även diskuterat men ännu inte bestämt att lägga årsstämman utomhus samma dag som städdagen. Blir det så skulle man kunna ta med egen stol, fika och sitta på lämpligt avstånd från varandra. 

Styrelsemöte
Den 18/5 då vi bland annat bestämmer om årsstämman.

För styrelsen
Leif Persson Ordf