Månadsbrev Brf Risten juni-juli 2020

6 juli, 2020 av Mats Gustafsson

Städdag och årsstämma

Förutsättningarna i år var p.g.a. Corona annorlunda mot tidigare år. Många samlades ändå på gården för att först kratta, rensa ogräs och kasta gamla saker för att sedan delta i föreningsstämman som vi förlagt utomhus. 24 personer som representerade 23 medlemmar deltog i mötet. Revisorerna hade inga invändningar mot hur verksamheten bedrivits under året och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Leif Persson, Ann-Kristin Eckre, Tarja Vintersel och Mats Gustafsson var sedan tidigare valda på två år. Pelle Färnström och Roger Hansson omvaldes som ordinarie ledamöter medan Dennis och Jimmie Husing omvaldes som suppleanter, samtliga på två år. 

Styrelsen får samma utseende som tidigare med:
Ordförande Leif Persson
Vice ordförande Mats Gustafsson
Sekreterare Roger Hansson
Kassör Ann-Kristin Eckre
Fastighetsansvarig Pelle Färnström
Suppleanter:
Tarja Vintersel
Dennis
Jimmie Husing

Ekonomi
Vi har fortfarande balans i vår ekonomi. Vi har 4,7 mkr i disponibla medel. Våra lån uppgår till 33 mkr med räntor mellan 0,91 och 1,45%. Det senast omsatta lånet på 10 mkr löper på två år med en ränta på 1,28%.

Laddhybrider och elbilar
Vi har nu två uttag för laddhybrider. Det är ganska enkelt och inte dyrt att montera den typen av skåp på en vanlig motorvärmarplats. Kostnaden läggs på hyran.
Vi undersöker marknaden för och sätten att hantera installation av laddstationer för elbilar. I den processen kommer vi att skicka en enkät till föreningens medlemmar om planer för framtida bilköp.

Rastning av husdjur
Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att rasta husdjur inom föreningens område.

Motorcyklar
Motorcyklar får inte parkeras inne på gården. Rättsligt betraktas de på samma sätt som en bil vid felparkering. Styrelsen har därför beslutat att motorcyklar tillfälligt får parkera på gästparkering. En sparat parkeringsyta kommer att färdigställas där motorcyklar får parkera under tiden 15/5-15/9. Den kommer att upplåtas utan kostnad för det ändamålet.

Pågående och planerade arbeten
Byte av källarventiler på Storgatan 11 och 15 är genomfört. De läckande takluckorna tätades på städdagen. Arbetet med vår utemiljö fortsätter enligt plan. För närvarande diskuteras bland annat förnyad belysning och cykelförvaring. Golven i alla våra fyra tvättstugor kommer att repareras i närtid. Dämpande gummilister kommer att läggas under golvskraporna vid entrédörrarna.

Styrelsemöten
Kl. 18.30 den 20/8 via Skype

För Brf Risten
Leif Persson Ordf.