Brandskyddsinformation

För att förhindra tragiska olyckor vill vi påminna om en del saker som det behöver tänkas på och rättas till.

  • Håll trapphuset rent från brännbart material och sådant som kan stå i vägen vid en utrymning. Ambulans och räddningstjänst behöver också komma fram för att hjälpa vid sjukdom eller brand.
  • Så barnvagnar, alla typer av cyklar och kärror får inte förvaras i trapphusen utan skall förvaras i lägenhet, eget förråd, cykel eller barnvagnsförråden.
  • Övrigt får inte heller skoställ och kläder förvaras i trapphusen.
  • Rullatorer i trapphuset kan godtas, under förutsättning att den inte hindrar utrymning enligt räddningstjänsten.
  • Brandvarnare och brandsläckare skall finnas i varje lägenhet.
  • Glöm inte att byta batterier och kontrollera funktion på brandvarnaren och mätaren på brandsläckaren .

Här är länkar till några lärorika filmer från www.dinsakerhet.se om brandskydd.

Brandförlopp i barnvagn:

http://youtu.be/f8pb_bJYHTE

En säker julgran:

http://youtu.be/ruWO2EglEDE

Vem väcker dig om det börjar brinna?

http://youtu.be/PjDZ4uEVKB0

Det brinner i din lägenhet – hur gör du?

http://youtu.be/1k8OCxqsceM

Ett dokument att skriva ut läsa och förstå om brandskydd.

https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/brandskydd/flerbostadshus/Blad_brand%20i%20flerbostadshus_1206.pdf?epslanguage=sv