Regler och boendeinformation

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Risten består av åtta personer fördelat på:

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Kassör
  • Sekreterare
  • Ledamot
  • Tre suppleanter

Aktuell styrelse finns anslagen i trapphusen. Styrelsen har normalt ett sammanträde per månad.
Utöver styrelsen så finns en valberedning och en intern revisor som väljs av stämman.
Dessutom så det följande ansvarspersoner:

  • Fastighetsansvarig
  • Miljöansvarig
  • Studieorganisatör

Styrelsen har sammanställt information och några allmänna ordningsregler i vår bostadsrättsförening som ni finner i undermenyerna ovan.