Allmänna regler

Bostadsrätt innebär att man genom bostadsrättsföreningen äger fastigheten tillsammans med andra medlemmar och ansvarar gemensamt för den yttre miljön, gemensamma lokaler och den gemensamma ekonomin.
Här följer några allmänna regler föreningen vill att medlemmarna följer.

Allmänt

 • Det är inte tillåtet att använda trapphusen som förvaringsutrymme för cyklar, barnvagnar leksaker, skor m.m. då trapphusen är utrymningsvägar men även med tanke på brandrisken.
 • Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn på husen med tanke på vad som kan hända om den lossnar från sitt fäste

Försäkringar

Föreningen har tecknat fastighetsförsäkring och bostadsrättsförsäkring för samtliga bostadsrätter varför endast hemförsäkring är nödvändig. Bostadsrättsförsäkring är ett tillägg till hemförsäkringen och avser själva lägenheten och fast monterad inredning.

Barnvagnar

Föreningen erbjuder följande möjligheter för förvaring av barnvagnar. Röda huset vid Hedlundavägen 2 upplåts utan kostnad och till det utrymmet passar lägenhetsnycklarna för de som bor på Hedlundavägen 2, Storgatan 11 och Ö Prinsgatan 26-28. Övriga kontaktar styrelsen eller fastighetsansvarig för utkvittering av nyckel.
Ett källarförråd i Ö Prinsgatan 30 A används också för barnvagnar.

  Renovering

  • Renovering kräver godkännande från styrelsen. Om ni har tänkt renovera lägenheten så notera att ni först måste lämna en ritning till styrelsen och få renoveringsplanerna godkända.

  Balkonger

  • Det är inte tillåtet att skaka eller piska mattor från balkong eller fönster
  • Balkonglådor ska placeras på insidan av balkongen
  • Balkonger ska inte användas för permanenta förvaring av diverse bohag som inte hör till balkongen
  • Det är tillåtet att glasa in balkongen men, för att få göra det så måste styrelsen ha gett sitt tillstånd. Inglasning ska ske enligt de ritningar som föreningen tillhandahåller och Du behöver söka bygglov hos kommunen. Det är inte tillåtet för boende att på eget bevåg glasa in sin balkong.

  Djur och djurfoder

  • Katter kan ställa till problem i vårt bostadsområde, bl.a. genom att uträtta sina behov i sandlådor, barnvagnar eller går in i lägenheter. Katter skall därför hållas under sådan tillsyn att de inte orsakar skador och olägenheter
  • Hundar skall hållas kopplade och rastning inom området är inte tillåtet
  • Förvara inte matvaror, djurfoder som fågelfrö och hö i förråden då det kan dra till sig råttor. Något som också drar till sig skadedjur är om man lägger ut mat eller bröd på marken