Andrahandsuthyrning

Om du behöver hyra ut din lägenhet i andra hand finns det några saker du behöver tänka på. Framför allt måste du ha styrelsens godkännande. Andrahandsuthyrning kan i särskilda fall tillåtas i högst 12 månader.

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen.
För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut. Tillstånd för andrahandsuthyrning brukar ges för ett halvår i taget.

Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns beaktansvärda skäl, till exempel om du inte kan använda lägenheten som bostad under en period och har boendet ordnat på annat håll, som exempelvis studier eller arbete på annan ort, längre vistelse på vårdinrättning, militärtjänstgöring, provbo med en partner (normalt sex månader), m.m.

Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och du bör ha ett skriftligt hyresavtal. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta vad som gäller angående hemförsäkring vid uthyrning.

Om din ansökan avslås anges skälen för styrelsens beslut. Därefter har du möjlighet att få frågan prövad i Hyresnämnden. Du gör en ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelsen hos Hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan dock inte överklagas.

Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.

Tänk på att styrelsen sammanträder endast en gång per månad, du hittar datumen i kalendern på hemsidan. Det är viktigt att din ansökan kommer in i god tid innan styrelsemötet.