Grupper och kommittéer

Styrelse (2019-05-24)

Ordförande
Leif Persson, Hedlundavägen 2
070-543 46 33
leif.persson@risten.se

Vice ordförande
Mats Gustafsson, Ö Prinsgatan 26
mats.gustafsson@risten.se

Sekreterare
Roger Hansson, Ö Prinsgatan 26
roger.hansson@risten.se

Kassör
Ann-Kristin Eckre, Ö Prinsgatan 30 B
ann-kristin.eckre@risten.se

Fastighetsansvarig
Pelle Färnström, Ö Prinsgatan 30 A
pelle.farnstrom@risten.se

Suppleanter

Tarja Vintersel

Jimmi Husing

Dennis

Revisor

Björn Mattas

Revisorssuppleant
Marco Feklistoff

Brandsskyddssamordnare

Pelle Färnström, Ö Prinsgatan 30 A
pelle.farnstrom@risten.se

Miljöansvarig

Pelle Färnström, Ö Prinsgatan 30 A
pelle.farnstrom@risten.se

Studieorganisatör

Roger Hansson, Ö Prinsgatan 26

Valberedning

Markus Falck – sammankallande

Louise Jacobsson

Camilla Adolfsson

Ulrika Brodin

Utemiljögruppen

Lena Nygård – Sammankallande

Charlotte Adolfsson

Helene Burstedt

Christina Granström

Mattias Nilsson

Eva Sjöström

Husvärdar

Storgatan 11 A-C
Vakant

Storgatan 13 A-C
Jocke Eriksson

Storgatan 15 A-B
Pehr Sandström

Hedlundavägen 2
Vakant

Ö. Prinsgatan 26-28
Joar Sivertsson

Ö. Prinsgatan 30 A-B
Pelle Färnström

Husvärdarnas uppgifter

  • Skall verka i det hus där man bor
  • Rapporterar till styrelsens Ordförande vid behov
  • Hälsa nya boende välkomna och överlämna välkomstbrev
  • Känna till utrymmen i källarna
  • Känna till olika typer av huvudkranar i källaren
  • Sköta glödlampsbyten i gemensamma utrymmen
  • Hålla ordning på anslagstavlorna
  • Hjälpa till att hålla snyggt vid entréer