Fastighetsskötsel

För skötsel av fastigheterna har föreningen ett avtal med Riksbyggen. Avtalet kan indelas i tre huvudgrupper:

Fastighetsekonomi och finansiering

Riksbyggens ekonomicenter sköter hantering av avgifts- & hyresredovisning, avisering och påminnelser samt överlåtelser och pantförskrivningar.
Riksbyggen sköter även kölistor och uthyrning av bilplatser, budget, bokslut, årsredovisning, likviditetsplanering, lån och annat som rör föreningens ekonomi.

Fastighetsskötsel och drift

Riksbyggens fastighetsskötare har hand om löpande skötsel och tillsyn. Felanmälan görs via telefon 0771-860 860 eller via Riksbyggens hemsida.

Administration och förvaltare

Riksbyggen förbereder ärenden till styrelsen och utför det som styrelsen beslutar. Boendekontakter, stadgefrågor, energistatistik, löpande förvaltningsfrågor och nyckelhantering ingår också i avtalet. Kontaktperson är Rickard Abrahamsson, telefon 090-15 96 35, e-post: rickard.abrahamsson@riksbyggen.se

Vem svarar för underhållet?

Som bostadsrättshavare har du nyttjanderätten till din lägenhet utan tidsbegränsning. Föreningens mark, hus och även de enskilda lägenheterna ägs av bostadsrättsföreningen. Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar ansvarar bostadsrättshavaren för underhållet av sin lägenhet och ska vidta de reparationer som behövs samt svara för kostnaderna.
Du skall även åtgärda skador som uppstår i lägenheten, oavsett om skadan uppkommit genom ditt eget vållande, olyckshändelse eller på annat sätt, exempelvis genom vårdslöshet av besökare i din bostad.
För reparation på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom egen vårdslöshet eller försummelse, eller vårdslöshet eller försummelse av

 • Någon som hör till hushållet eller som besöker detsamma som gäst
 • Någon annan som är inrymd i lägenheten
 • Någon som utför arbete i lägenheten för bostadsrättshavarens räkning

För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock bostadsrättshavaren ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.
I § 6 i föreningens stadgar regleras närmare vad som ingår i din skyldighet att underhålla och reparera så att lägenheten hålls i gott skick.
Föreningen ansvarar för fastigheterna och ska se till att de är väl underhållna och i gott skick. Vad som är att betrakta som ”gott skick” preciseras inte i lagen eller stadgarna. Det får bedömas med hänsyn till husets ålder m.m.
Du ansvarar dels för den inredning som föreningen försett lägenheten med dels för den inredning som du själv tillfört den.
I § 11 regleras din rätt att göra förändringar i lägenheten. För att göra ingrepp i bärande konstruktion eller ändring av befintlig ledning för avlopp, värme eller vatten, krävs styrelsens godkännande. För att göra andra ändringar i lägenheten krävs styrelsens godkännande om ändringen är väsentlig. Vid tveksamhet ta alltid kontakt med styrelsen. Förändringar i lägenheten skall alltid utföras fackmannamässigt. Om du vidtar åtgärder som innebär att du
överskridit din rätt att ändra i lägenheten kan du tvingas återställa den i tidigare skick.

Här följer en förteckning över byggnadsdelar, inredning och utrustning samt åtgärder som bostadsrättshavaren respektive bostadsrättsföreningen ansvarar för.

BRF Risten ansvarar för:

Gällande lägenhetsdörrar och innerdörrar

 • Utvändig ytbehandling av ytterdörrar, karm, foder, namnskylt

Gällande golv i lägenhet

 • Underliggande stomme

Gällande innerväggar i lägenhet

 • Underliggande stomme

Gällande innertak i lägenhet

 • Underliggande stomme

Gällande golv och väggar i våtutrymmen

 • Borttagande av ursprungligt ytskikt i dusch-/badutrymme i samband med renoveringsarbete
 • Borttagande av ursprungligt ytskikt i extra toalett i samband med renoveringsarbete
 • Underliggande stomme

Gällande fönster och fönsterdörrar

 • Utvändig målning av fönstrens karmar och bågar

Gällande VVS-artiklar

 • Blandare och kranar. Bostadsrättsföreningen svarar för underhåll avseende vanligt förekommande
  märken (t.ex. FM Mattsson), udda märken ansvarar bostadsrättshavaren själv för
 • Packningar. Bostadsrättsföreningen svarar för underhåll avseende vanligt förekommande märken (t.ex.
  FM Mattsson), udda märken ansvarar bostadsrättshavaren själv för
 • Klämring runt golvbrunn
 • Vattenradiatorer med ventiler, termostat och vattenledningar. Bostadsrättshavaren svarar för målning
 • Ledningar för avlopp, värme, vatten och ventilation som BRF försett lägenheten
  med förutsatt att vattenledningarna tjänar mer än en lägenhet samt att de inte är
  synliga i lägenheten
 • Övrigt underhåll av till avloppsledningen hörande golvbrunn,
  sil och vattenlås

Gällande förråd, m.m.

 • Avskiljande vägg av nät eller annat material i förråd och garage
 • Gemensamma soputrymmen

Gällande elartiklar

 • Ledningar för el som brf försett lägenheten med, förutsatt att de inte är synliga i lägenheten

Gällande balkong

 • Underhåll av utsida av sidopartier, fronter samt tak

Bostadsrättshavaren ansvarar för:

Gällande lägenhetsdörrar och innerdörrar

 • Ytterdörrar med tillhörande karm
 • Till ytterdörren hörande handtag, dörrklocka, brevinkast, tätningslister samt låsanordning
 • Lägenhetens innerdörrar med tillhörande karm
 • Säkerhetsgrindar med tillhörande karm

Gällande golv i lägenhet

 • Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt

Gällande innerväggar i lägenhet

 • Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt

Gällande innertak i lägenhet

 • Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt (Bostadsrättshavaren svarar även för eventuellt undertak)

Gällande golv och väggar i våtutrymmen

 • Ytskikt samt underliggande tätskikt (fuktisolerande skikt)

Gällande fönster och fönsterdörrar

 • Invändig målning av fönstrens karmar och bågar
 • Glas i fönster och dörrar, tillhörande handtag och beslag, vädringsfilter och tätningslister

Gällande VVS-artiklar

 • Sanitetsporslin t.ex. tvättställ, bidé, badkar, duschkabin
 • Dusch och duschslangar
 • WC-stol inklusive spolanordning
 • Inredning och belysningsarmaturer
 • Tvättmaskin och diskmaskin inklusive ledningar, slangar, anslutningskopplingar på vattenledningen
 • Övriga vitvaror
 • Koksfläkt och ventilationsdon
 • Byte av filter
 • Belysning
 • Rensning av golvbrunn, sil och vattenlås.
 • El-radiatorer

Gällande köksutrustning

 • Inredning, diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningen, kyl, frys, spis, mikrovågsugn

Gällande förråd, m.m.

 • Källarförråd som tillhör lägenheten samt fristående förråd som tillhör lägenheten. För dessa utrymmen gäller samma regler som för lägenhet beträffande golv, väggar, tak, dörrar, inredning, m.m.
 • För garage gäller samma regler som för lägenhet beträffande golv, väggar, tak, dörrar, inredning, m.m.

Gällande elartiklar

 • Säkringsskåp och därifrån utgående synliga elledningar i lägenheten, strömbrytare, eluttag och armaturer. Särskild behörighet krävs för att utföra elarbeten

Gällande balkong

 • Ytbehandling insida av sidopartier, fronter samt tak.
 • Golvens ytskikt och beslag
 • Renhållning och snöröjning av balkong

Övrigt

 • Inredningssnickerier, skåp, lådor, kryddställ/-skåp, badrumsskåp, hatthylla, trösklar, socklar, foder, lister, gardinstänger/- fästen, torkställning, beslag och brandvarnare
 • Markiser. Det krävs tillstånd av styrelsen för att sätta upp markiser. Paraboler är inte tillåtet att sätta upp för enskilt bruk
 • Vattensäng. Det krävs tillstånd av styrelsen för vattensäng, bl.a. på grund av risken för vattenskada och att husens bärande delar inte har bärighet som krävs
Var rädd om vårt område. Det förekommer alltid en viss skadegörelse i ett bostadsområde och man skall ha klart för sig att kostnader för renoveringar och reparationer drabbar alla bostadsrättsinnehavare via månadsavgiften.
Om vi hjälps åt med lättare underhåll och t.ex. gårdsstädning kan vi hålla nere kostnaderna och även stimulera kontakten med grannarna.