Parkering och bilregler

Parkering

Föreningen har parkeringsplatser med elstolpe för uthyrning. En av dessa kan hyras tillfälligt, maximalt tre dygn per tillfälle. Parkeringen bokas via BoAppa. Ersättning 30 kr/dygn betalas i förskott. Platsen har nummer 39 och finns vid Ö Prinsgatan 26-28.

Det är också möjligt att hyra parkeringsplats utan el för en kostnad av 100 kr/mån. Dessutom finns tillgång till ett antal besöksparkeringar.

Om ni är intresserad av att hyra garage eller parkering vänd er till Riksbyggen, telefon 0771-860 860, e-post: hyra@riksbyggen.se
Om ni hyr garage se till att garageporten alltid är låst. Det ökar tryggheten då garage- och bilinbrott periodvis kan vara ett problem.

Regler för parkeringstillståndet

Till varje lägenhet ingår två parkeringstillstånd i form av inplastade kort med lägenhetsnummer avsedda för besökande. Besökande ska alltid ha parkeringstillstånd måndag-söndag och får parkera högst 24 tim.

Boende får parkera på besöksparkeringarna alla dagar högst 4 tim utan parkeringstillstånd.(Gäller bilar som släp)

OBS! Boende som använder sig av parkeringstillstånd för egen bil på besöksparkering utfärdas p-bot omedelbart.

Hantverkare som arbetar med renovering av lägenheter får parkera utanför ingången till lägenheten. Förutsättningen är att bilen är målad så att det klart framgår att det är en firmabil. Tillståndet gäller vardagar mellan kl 07.00 och 18.00

Regler för bilkörning inne på gården

Gården är också barnens lekplats varför all bilkörning måste ske i undantagsfall och med största försiktighet. Bilkörning in på gården är endast tillåten för i- och urlastning. Det är absolut förbjudet att parkera på gräsmattor och gångbanor, även för handikappfordon. Böter utfärdas vid överträdelse.