Sopsortering

I vår förening sorterar vi sopor som matavfall, plastmaterial, glas, metallburkar och -lock, tidningar, wellpapp och kartong, batterier, glödlampor, lysrör samt övriga hushållssopor.

Grovsopor som t.ex. möbler, gamla tv-apparater, stekpannor, rakapparater o. dyl. får inte ställas i sophuset utan fraktas genom bostadsrättsinnehavarens/hyresgästens försorg till återvinningscentral.

Det kan bli mycket otrevligt i sophuset om inte god ordning råder där varför vi alla hjälps åt med detta. Det är inte lämpligt att barn leker inne i sophuset, vilket förekommer rätt ofta.

Soppåsar får av hälsoskäl och för allas trivsel inte förvaras utanför ytterdörren.

Generella frågor och svar angående matavfallsåtervinning

På Vakins hemsida finns en länk som heter matavfall. Här har de samlat frågor och svar. Nedan finner ni några, för mer information kika in på vakin.se

Vad är det som ska läggas i det bruna kärlet?
Matrester (tillagade eller råa), bröd, kex, kakor, bullar, kaffesump, kaffefilter, tesump, tepåsar, ris, mjöl, pasta, ägg, äggskal, skal från skaldjur, mindre ben från kött, fisk, fågel, popcorn, godis, choklad, blommor och blad (men inte jord!).

Vad ska inte slängas i det bruna kärlet?
Övrigt sorterat brännbart avfall såsom: tobak (fimpar och snus), tuggummi, kattsand, jord, lera, sand och grus, blöjor, bindor och tamponger, textilier, dammsugarpåsar, grillkol och aska. Och naturligtvis inte sådant avfall som ska sorteras och återvinnas på annat sätt – som till exempel förpackningar, tidningar och farligt avfall! Inte heller kvistar, löv och övrigt trädgårdsavfall ska läggas i det bruna kärlet. Kattsand och hundlatrin ska läggas i gröna kärlet.

Vad ska slängas i det gröna kärlet?
I det gröna kärlet ska du fortsätta slänga det övriga sorterade brännbara avfallet som inte är matavfall. Kom ihåg att det är viktigt att du sorterar ut farligt avfall, batterier, elektronik, plast- och pappersförpackningar, tidningar samt glas och metall, och lämnar det på ÅVS och ÅVC. Detta för att materialet ska kunna tas omhand på bästa möjliga sätt! Genom att vara noggrann får du dessutom en lägre viktavgift på ditt gröna kärl. Alla vinner på det!

Vad ska inte slängas i det gröna kärlet?
Förutom matavfall; farligt avfall, batterier, elektriska och elektroniska produkter, tidningar och kontorspapper, pappers- och plastförpackningar, glas och metall ska inte läggas i det gröna kärlet utan lämnas till ÅVC och ÅVS.

Placeringen av kärl
Det bruna ventilerade kärlet bör om möjligt ställas skuggigt sommartid.

Kommer inte matavfallet att lukta?
Nej, det behöver inte lukta mer än innan. Sköter du din papperspåse och ditt kärl på rätt sätt kommer det inte att lukta mer än från din avfallspåse du har idag. Matavfall är inget nytt avfall! Ventileringen av det bruna kärlet gör att avfallet syresätts och att vatten avdunstar, vilket minskar risken för att avfallet börjar ruttna och lukta illa.

Vad kostar det bruna kärlet för matavfall?

Det bruna kärlet kostar 240 kr/år. Matavfallet kommer att vägas men inte debiteras vilket innebär att viktkostnaden för det övriga sorterade hushållsavfallet kommer att minska. För de allra flesta blir den totala kostnaden för avfallshanteringen lägre än tidigare!
Vart vänder jag mig om mina papperspåsar tar slut?
Till flerfamiljsfastigheter delas påsarna ut två gånger per år (1 bunt/hushåll). Behöver du fler påsar kan du hämta fler på närmaste ÅVC, Återvinningscentral. Återvinningscentraler i områden där matavfallsåtervinning ännu ej är infört har ingen sorteringsutrustning. Påsar finns även att hämta vid Vakins kontor på Ön.

Får jag använda andra påsar än de från Vakin?
Nej. De påsar vi använder för att sortera matavfall i Umeå har valts för att de är fukttåliga och innehåller ett godkänt lim, men framförallt för att denna sorts påse bryts ner fullständigt och fungerar problemfritt i rötningsprocessen. Du får absolut inte använda plastpåsar! Du får inte heller använda majs-stärkelsepåsar eller andra nedbrytningsbara påsar. Enligt det gällande avtal som vi har med Skellefteås biogasanläggning, har vi inte tillåtelse att skicka andra påsar än papperspåsen till dem.

Påsen blir blöt!
För att undvika fastfrysning på vintern eller flugor på sommaren kan du låta mycket blöta matrester rinna av i slasken. Är det fortfarande mycket blött kan du lägga i lite bitar av äggkartong, oblekt hushålls- eller tidningspapper, eller sätta en till papperspåse utanpå.

Det luktar illa!

Har du illaluktande matavfall som till exempel räk- eller kräftskal, kan du skölja det i iskallt vatten och låta det rinna av. Slå sedan in det i tidningspapper alternativt oblekt hushållspapper. Det blir normalt inte mer lukt i en papperspåse än i en plastpåse.

Tål påshållaren maskindisk?
Ja, påshållaren tål maskindisk.

Vad händer om felsortering upptäcks?
Om vi upptäcker felaktigheter i det bruna kärlet får  flerfamiljsfastighetsägare ett brev hemskickat. Där finns en upplysning om vad som var felsorterat och hur sorteringen upplevs fungera på fastigheten. Stöter vi på felsorterat avfall i det bruna kärlet ännu en gång (vid uppföljningskontroll) kontaktar vi kunden via telefon eller brev. Vi vill hjälpa kunden att sortera rätt och är inte ute efter att ”sätta dit” någon. Endast efter upprepade anmärkningar och en tydlig ovilja från kund att inte vara noggrann med sorteringen kan det bli aktuellt att flytta över denna till abonnemang 3, Blandat avfall.